Начална страница

            Какво представлява Китайската Традиционна Медицина? Какво е Акупунктура? Кога и за какво се прилага?...и

още много други въпроси. Именно на тях ще се опитам да отговоря, защото за акупунктурата в България се знае

малко и често, за съжаление това, което се пише и говори, не е вярно. Много бих се радвал да намерите отговор на

всички въпроси, които Ви вълнуват, както и да зададете въпрос по конкретен проблем. Това е важно, защото

добрата информираност е предпоставка за правилно решение. Китайската Традиционна Медицина и в частност

Акупунктурата съществуват от хиляди години. Този факт говори сам за себе си.Трите основни правила, които важат

за всяка медицина / традиционна или алтернативна / са: професионализъм, индивидуален подход и морал.