Акупунктура-история

      Първите писмени данни за акупунктурата датират отпреди 2500 години. КТМ се базира на разбирането за

движение на енергията /Чи/ в човешкото тяло, законите за петте първоелемента и разбира се философията за Инг-

Янг, неразривно свързани, противоположни и допълващи се. Не мисля да се задълбочавам във философските

понятия на КТМ, надали повечето от Вас се интересуват от това.Сентенцията на тази хилядолетна медицина е

ХАРМОНИЯТА, нарушаването й води до страдания и заболяване. Един прост, но чудесен пример-ако човек стои на

студено и влажно, най- лекото страдание, което може да се появи е "настинката", ако това продължи по-дълго време

се появявят други сериозни заболявания.Акупунктурата цели да възстанови нормалните функции на органите и да

върне баланса, да постигне хармония.Може би това Ви изглежда твърде просто, но целта ми не е да Ви излагам

сложни теории, а да разберете основните принципи на лечение с акупунктура.