Акупунктура и съвременна медицина

       През последните години интересът към акупунктурата нарастна много, както от страна на пациентите ,така и от

страна на лекарите. Във Финландия всички студенти по медицина минават курс по акупунктура като част от

обучението си. Във Франция, Великобритания, Германия се практикува акупунктура успоредно с конвенционалната

медицина, като в някои страни лечението се реинбурсира от здравната каса. В много институти се правят проучвания

как и върху какви заболявания влияе акупунктурата. Акупунктурата е различен подход, който има реални резултати в

лечението на много заболявания и би трябвало да бъде разглеждана заедно с другите установени методи на

лечение.Никой не може да твърди, че лекува всичко, както съвременната конвенционална медицина, така и КТМ/ в

частност акупунктурата/. Оттам следва простия, но верен факт, че взаимното допълване е в интерес на

пациентите.Акупунктурата никога не може да замени съвременната медицина ,например при клапно протезиране, но

може да излекува успешно една мигрена. В крайна сметка Акупунктурата може да се разглежда като "нова"

възможност там, където съвременната медицина търпи поражения.